Klachtenregeling

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Veiligheidscentrum Limburg B.V. zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij het bestuur een klacht in te dienen.

Niet geklaagd kan worden over de inhoud en de motivering van een beslissing van een  met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaar noch over de totstandkoming van een rechterlijke beslissing met inbegrip van de  in dat kader genomen beslissingen van procedurele aard.

Download de volledige klachtenregeling als PDF

Risico icoon Risico icoon Planvorming icoon Planvorming icoon Opleidingen icoon Opleidingen icoon Materialen icoon Materialen icoon Evaluatie icoon Evaluatie icoon Verhuur icoon Verhuur icoon Verhuur icoon Verhuur icoon Detachering icoon Detachering icoon Webshop icoon Webshop icoon BHV Materialen icoon BHV Materialen icoon Brand Materialen icoon Brand Materialen icoon Communicatie Materialen icoon Communicatie Materialen icoon EHBO Materialen icoon EHBO Materialen icoon Evacuatie Materialen icoon Evacuatie Materialen icoon http://veiligheidscentrumlimburg.nl/sitemap.xml